Sunday, February 26, 2017

6 marca - Transformacja projektu z Waterfall do Agile

O prelekcji: Podczas prezentacji omówione zostanie studium przypadku transformacji projektu z modelu klasycznego do zwinnego na przykładzie z branży telekomunikacyjnej. Dowiecie się, jak przebiegał cały proces, na jakie trudności i wyzwania trafiliśmy. Opowiemy o transformacji z dwóch perspektyw:
- kierownika projektu,
- oraz zespołów scrumowych.
Na koniec przedstawimy najważniejsze wnioski, oraz postaramy się zdefiniować warunki konieczne dla udanej transformacji. Po prelekcji będziecie mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym.
Prezentacja przeznaczona jest głównie do osób pracujących w branży IT zainteresowanych wdrażaniem zwinnych metodyk zarządzania w projekcie. Uczestnicy powinni być zaznajomieni z pojęciami związanymi z metodykami zarządzania projektami, abyśmy mogli skupić się na części praktycznej oraz wymianie doświadczeń.
Prelegenci: 
Jacek Ptaszyński – PM, Transition Manager
Paweł Antos - Scrum Master
Maciej Burczyk - Scrum Master

Zapisy:
https://www.meetup.com/ALE-Krakow/events/237999170/?

No comments:

Post a Comment