Sponsoring

(for English, please scroll down).

ALE Krakow jest organizacją Non-profit. Nasi goście to entuzjaści Agile, którzy akurat pojawili się w Krakowie, zaś nasi organizatorzy poświęcają swój wolny czas, żeby wszystko się działo.

Dlatego jeżeli chcesz nasz wspomóc, to najlepszym sposobem będzie poświęcenie swojego czasu. Mamy sporo pomysłów, które nie mogą się wydarzyć, bo nie ma kto się nimi zająć.

Jeżeli jednak szukasz sposobu na wydanie budżetu swojej firmy to wiedz, że:
- nie potrzebujemy pieniędzy dla pieniędzy. Jeżeli masz być sponsorem, to zapłać za organizację konkretnego wydarzenia, ściągnięcie ciekawej osoby do Krakowa (czyli pokryj koszty jej biletu, noclegu i ewentualnych opłat za wystąpienie);
- nie szukamy stałych sponsorów, a jedynie organizacji wspierających konkretne wydarzenia, co wiąże się z punktem wyżej.

Na koniec ważna informacja - jeżeli zapłacisz za sponsoring, to będziemy chcieli zapewnić pełną transparentność dla Ciebie i naszych członków.

W razie pytań napisz do nas

English Version

ALE Krakow is non-profit organization. Our guests are Agile and Lean enthusiasts, and organizers invest their free time to make the community run smoothly.

Therefore if you'd like to support us, then the best way will be to invest your time. We've plenty of ideas that can't happen as there's no one to coordinate them.

However, if you are looking for a way to spend you company's money you need to know that:
- we do not need money to make money. If you want to be a sponsor, you pay for the organization of a particular event, invitation of an interesting person to Cracow (for example costs of a ticket, an accommodation or any other fees);
- we do not seek regular sponsoring, only the support of specific events, which is associated with the point above.

Last but not least - if you pay for sponsorship, we want to ensure a full transparency for you and our ALE Krakow members.

In case of any question, please contact us.

No comments:

Post a Comment