Monday, November 20, 2023

Procesy Grupowe: od przeciwzależności do samoorganizacji

Procesy Grupowe: od przeciwzależności do samoorganizacji to spotkanie, które ma na celu pogłębienie wiedzy na temat procesów zachodzących w zespołach oraz omówienie dlaczego model Tuckmana nie zawsze jest najlepszym narzędziem do zrozumienia i facylitacji tymi procesami. Ponadto, podczas spotkania, omówimy wpływ procesów grupowych na zdolność zespołów do samoorganizacji.

Zapisy na stronie: https://www.meetup.com/pl-PL/ale-krakow/events/297475159/?isFirstPublish=true

No comments:

Post a Comment